Podpora zelené ekonomiky s využitím technologie rozšířené reality a simulačního školení

Welcome to Go Green Project

O PROJEKTU

About GoGreen project

Soukromý sektor je hnací silou ekonomického růstu a hraje zásadní roli v podpoře zelené ekonomiky v Evropě. Poskytovatelé a lektoři odborného vzdělávání a přípravy pak hrají klíčovou roli v podpoře podnikatelů investujících do zelené ekonomiky tím, že jim pomáhají rozvíjet podnikatelské dovednosti, znalosti a kompetence, které mohou být následně integrovány do podniků a komunit. Poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy jsou primárním vzdělávacím mostem mezi soukromým sektorem a vzděláváním. Způsob, jakým firmy reagují na složité výzvy v oblasti změny klimatu, je nejednotný, a je tedy na odpovědnosti poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy jako klíčových zúčastněných stran v oblasti vzdělávání, aby se touto otázkou zabývali.

Více...

eLEARNING

Platforma eLearning má za cíl zlepšit dovednosti poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy, aby podpořili rozvoj soukromého sektoru a podnikatelů směrem k zelené ekonomice. Platforma obsahuje e-learningový kurz pro poskytovatele OVP a pedagogy s online vzdělávacími moduly, které se zaměřují na témata, která pokryjí potřeby soukromých subjektů, podnikatelů a zúčastněných stran, a elektronickou knihovnu s užitečnými zdroji.

Více...
GoGreen eLearninf platform

KONTAKTUJTE NÁS

* Povinné pole * Povinné pole
Contact GoGreen